ukryj stronę

Przedłużyliśmy do 15 marca nabór na staż w Telefonie Zaufania 116 111

Nabór na roczny staż

w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

Edycja XXIV


1. Założenia stażu


CEL

Celem stażu jest zdobycie przez stażystę praktycznej umiejętności rozmowy psychologicznej z dzieckiem i nastolatkiem, z uwzględnieniem specyfiki rozmowy telefonicznej.

Współpraca ze stażystami realizowana jest w formie wolontariatu.
 
DLA KOGO
Skierowany jest do absolwentów oraz studentów (min. 3 roku) kierunków: psychologia, pedagogika oraz resocjalizacja (lub kierunków pokrewnych).

Wymagania dodatkowe:

- wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne, łatwość wypowiedzi w mowie i piśmie, otwartość na informację zwrotną;

- umiejętność pracy w zespole;

- odporność na stres, cierpliwość, umiejętność pracy pod presją czasu;

- samodzielność, odpowiedzialność;

- znajomość środowiska internetowego, biegłość w posługiwaniu się komputerem

- przestrzeganie wartości związanych z prawami dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka;

Biuro, w którym obsługiwany jest Telefon 116 111, mieści się na 1 piętrze w budynku bez windy. Jest to jedyne utrudnienie odbywania stażu przez osoby z niepełnosprawnościami.

CZAS TRWANIA
Współpraca ze stażystami trwa 12 miesięcy. Współpraca może zostać przedłużona w ramach wolontariatu (podpisanie kolejnej umowy).


Proces rekrutacyjny kończy warsztat w dniu 11 marca 2017 r., na który zaproszeni zostaną wybrani kandydaci. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na staż po warsztacie rekrutacyjnym, rozpoczną miesięczny okres próbny. Po okresie próbnym, wybrani stażyści zostaną przygotowani do pracy w roli konsultantów telefonicznych.

Staż trwać będzie maksymalnie do 31 marca 2018 r.

UWAGA!

Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest zadeklarowanie możliwości udziału (z w przypadku zakwalifikowania na staż - faktyczny udział) w obowiązkowych aktywnościach:

  • 18 marca 2017 r. – szkolenie (5 h)
  • 8-9 kwietnia 2017 r. – szkolenie (16 h)

Kandydatów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wyżej wymienionych aktywnościach prosimy o nieprzesyłanie zgłoszeń.

2. Oferta Programu Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

- szkolenia umożliwiające pracę na rzecz Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

- doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej i poszerzenie wiedzy dotyczącej problemów dzieci i młodzieży

- wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego stażysty przez doświadczonych pracowników FDDS,

- superwizje dla stażystów;

- elastyczne godziny odbywania stażu – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00;

- możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;

- zdobywanie doświadczenia w największej fundacji w Polsce zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom.

 

Każdy stażysta podpisze z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę umowę o współpracy. Po zakończeniu stażu FDDS wystawi zaświadczenie o odbyciu stażu (z uwzględnieniem ilości godzin, rodzaju realizowanych zadań oraz ogólnej opinii o stażyście-wolontariuszu).

W okresie próbnym (32  godziny – 1 miesiąc) stażysta zapozna się ze specyfiką pracy Telefonu Zaufania, słuchając rozmów doświadczonych konsultantów, oraz przejdzie szkolenie z zakresu zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie;

W okresie właściwym (556 godzin – 11 miesięcy) stażysta poświęci stażowi średnio 50 h miesięcznie w ramach: dyżurów telefonicznych, pracy na rzecz programu i udziału w superwizjach oraz spotkaniach ewaluacyjnych. W ramach tych godzin, stażysta weźmie też udział w przynajmniej 87 h szkoleń i warsztatów z zakresu: bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online; podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej; stosowania profilaktyki w rozmowie z dzieckiem i młodzieżą; zasad interwencji edukacyjnych, lokalnych i kryzysowych; umiejętności prowadzenia rozmowy dot. seksualności z dziećmi; psychopatologii okresu dorastania; funkcjonowania dzieci w relacjach rówieśniczych; kryzysu i dysfunkcji rodziny; prowadzenia rozmowy z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie; budowania zespołu/integracji itp.

Stażysta zobowiązuje się do przestrzegania wyznaczonych terminów i realizacji podjętych zobowiązań związanych z odbywaniem stażu.

Staż i wszystkie aktywności z nim związane są bezpłatne.

3. Rekrutacja:

- Osoby zainteresowane podjęciem rocznego stażu w Programie Pomocy Telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prosimy o przesłanie CV oraz formularza zgłoszeniowego (TUTAJ) na adres e-mail: staz-pt@fdds.pl;

- Wybrane osoby zostaną zaproszone na spotkanie rekrutacyjne.

- Maksymalna ilość miejsc na stażu: 20.

- Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca