ukryj stronę

MEN

Działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 w okresie od 10.11.2014 roku do 31.12.2016 roku jest dofinansowane ramach Rządowego programu na lata 2014-16 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".